سندویک UH640 CH660 H6800

Sunrise آماده ارائه قطعات جایگزین سنگ شکن مخروطی سندویک UH640/CH660/H6800 می باشد.

قطعات یدکی سنگ شکن مخروطی زیر موجود است:

آستر کاسه ای سنگ شکن مخروطی, گوشته سنگ شکن مخروطی, آستر سوکت سنگ شکن مخروطی, مقعر, قاب اصلی, آستر سوکت, چرخ دنده, مهر و موم T, قاب اصلی, آستر فریم اصلی, سر مخروط, مخروط تغذیه, سنگ شکن مخروطی غیر عادی, بوش غیر عادی سنگ شکن مخروطی, پینیون, پینیون مخروطی. چرخ دنده، توپ سر، میله مکان یابی، پیچ قفل، حلقه گیره سنگ شکن مخروطی، قیف تغذیه، جعبه شفت شمارنده، تنظیم درایو هیدرولیک، سیلندر گیره، بوش سر بالایی، یاتاقان رانش، حلقه تنظیم، صفحه تغذیه و غیره.

سنگ شکن مخروطی سندویک QH440/CH440/H4800 سایر قطعات یدکی شامل:شفت اصلی سنگ شکن مخروطیمونتاژ، مونتاژ غیر عادی، مونتاژ سوکت، مونتاژ کاسه، مونتاژ سر، مونتاژ وزنه تعادل، مونتاژ چرخ دنده، مونتاژ حلقه تنظیم، مونتاژ شفت میانی و سایر مجموعه ها، همه این موارد مونتاژ را می توان در کارخانه Sunrise یافت.

سندویک UH640/CH660/H6800 قطعات سنگ شکن شامل:

شماره قطعه شرح نوع سنگ شکن
442.8735-00 BOTTOM SHELL ASM S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8760-00 بازوی پینیون شفت LNR H6000 UH640/CH660/H6800
442.8759-00 لاینر بازوی باریک S&H6000 UH640/CH660/H6800
900.2108-00 ELBOW 4 اینچی A4 SMS 435 UH640/CH660/H6800
442.8742-01 BOTTOM SHELL BUSH S&H6000 UH640/CH660/H6800
900.0921-00 TEE CPLG 3/4 SA 4072,415 H6000 UH640/CH660/H6800
900.1412-00 PIPE 3/4 X 70 KREA SMS 1787 UH640/CH660/H6800
442.8741-01 یقه گرد و غبار S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8762-01 محل بار S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8809-01 SHIM 0.1 THK(0.003) S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8809-02 SHIM 0.5 THK(0.02) S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8809-03 SHIM 0.7 THK(0.03) S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8809-04 SHIM 1.0 THK(0.04) S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8808-01 یقه گرد و غبار GASKT S&H6000 (2 قطعه) UH640/CH660/H6800
442.8747-01 حلقه مهر و موم داخلی S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8733-01 ECCENTRIC H6000 UH640/CH660/H6800
442.8824-01 ECC BUSH 18+20+24+28 H6000 UH640/CH660/H6800
442.8825-01 ECC BUSH 28+32+36+40 H6000 UH640/CH660/H6800
442.8826-01 ECC BUSH 40+44+48+50 H6000 UH640/CH660/H6800
442.8743-00 حلقه (دو تیکه) S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8723-00 مجموعه دنده و پینیون H6000 (به صورت ست فروخته می شود) UH640/CH660/H6800
442.8807-01 ECC GEAR KEY S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8761-01 صفحه پوشیدنی-ECC H6000 UH640/CH660/H6800
442.8722-01 سیلندر هیدروست S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8724-01 HYDROSET CYL BUSH H6000 UH640/CH660/H6800
873.1152-00 O-RING 625 X7 SMS1587 H6000 UH640/CH660/H6800
442.8758-00 پیستون S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8730-01 PISTON WRG PLATE S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8731-01 STEP WASHER S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8739-00 CHEVRON PACKING S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8726-01 پوشش سیال هیدروست H6000 UH640/CH660/H6800
873.1153-00 O-RING 510 X5,7 SMS1587 H6000 UH640/CH660/H6800
442.8749-01 پوشش HYD CYL GASKT H6000 HYD CYL CO UH640/CH660/H6800
442.8783-01 پلاگین درپوش صفحه H6000 UH640/CH660/H6800
984.0623-00 TRANSDUCER PROBE H/S 6000 UH640/CH660/H6800
442.8847-901 ASSY میل پایه (کمتر پینیون) UH640/CH660/H6800
442.8764-01 PINIONSHAFT HSG S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8803-01 واشر PINSHAFT HSG S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8803-02 واشر PINSHAFT HSG S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8803-03 واشر PINSHAFT HSG S&H6000 UH640/CH660/H6800
868.0799-00 رولبرینگ کروی H6000 UH640/CH660/H6800
868.0806-00 SPHER ROLLER BEARNG H6000 UH640/CH660/H6800
442.8771-01 SPACER-SHV&PIN ENDS& H6000 UH640/CH660/H6800
873.1161-00 OIL SEAL RING CC H6000 OIL SEAL R UH640/CH660/H6800
442.8766-01 PINSHAFT SEAL PLT S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8765-01 PINSHAFT SEAL PLT S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8775-01 واشر PINSHAFT SEALPLT H6000 UH640/CH660/H6800
442.8774-01 واشر PINSHAFT SEALPLT H6000 UH640/CH660/H6800
442.8774-02 واشر PINSHAFT SEALPLT H6000 UH640/CH660/H6800
442.8772-01 PINIONSHAFT S&H6000 UH640/CH660/H6800
857.0350-00 KEY T 25X14X95 SMS 2307 H6000 UH640/CH660/H6800
442.8778-01 دوشاخه سطح روغن S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8787-01 WASHER-SHEAVE Retainer H6000 UH640/CH660/H6800
442.8788-01 SPACER-SHEAVE RETAINER H6000 UH640/CH660/H6800
442.8848-901 محور اصلی ASM H6000 UH640/CH660/H6800
442.8767-01 MAINSHAFT H6000 UH640/CH660/H6800
442.8792-01 آستین میل اصلی H6000 UH640/CH660/H6800
853.0119-00 پین موازی UH640/CH660/H6800
442.8732-01 MAINSHAFT STEP S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8763-01 هدسنتر H6000 UH640/CH660/H6800
442.8819-01 مانتو A M1 H6800 UH640/CH660/H6800
442.8819-02 مانتو A M2 H6800 UH640/CH660/H6800
442.8820-01 مانتو B M1 H6800 UH640/CH660/H6800
442.8820-02 مانتو B M2 H6800 UH640/CH660/H6800
442.8821-01 مانتو D M1 H6800 UH640/CH660/H6800
442.8821-02 مانتو D M2 H6800 UH640/CH660/H6800
442.9355-01 مانتو EF M1 H6800 UH640/CH660/H6800
452.0820-001 مانتو H6000 EEF M1 UH640/CH660/H6800
452.0820-002 مانتو EEF M2 H6800 UH640/CH660/H6800
442.8800-00 حلقه هدنات W/BURN RING H6000 UH640/CH660/H6800
442.8791-01 مهره سر داخلی H6000 **به I-NOTE مراجعه کنید* UH640/CH660/H6800
442.6427-01 حلقه سوزان S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8802-01 حلقه مهر و موم گرد و غبار S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8801-01 حلقه نگهدارنده S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8804-01 DUST SEAL RETAINER H6000 UH640/CH660/H6800
442.8805-01 اسکراپر S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8849-901 TOPSHELL EC2 UH640/CH660/H6800
442.8812-01 SPIDER ARM SHIELD H6000 UH640/CH660/H6800
900.0243-00 سوکت صفحه نمایش UH640/CH660/H6800
442.8753-01 کلاهک عنکبوتی H6000 UH640/CH660/H6800
873.1160-00 O-RING 529,3X5,7 SMS1587 H6000 UH640/CH660/H6800
442.8754-01 SPIDER BUSHING S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8755-01 حلقه مهر و موم روغن S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.8813-01 مقعر RNG EC M1 H6800 UH640/CH660/H6800
442.8813-02 مقعر RNG EC M2 H6800 UH640/CH660/H6800
442.8814-01 حلقه مقعر C M1 H6800 UH640/CH660/H6800
442.8814-02 حلقه مقعر C M2 H6800 UH640/CH660/H6800
442.8815-01 CONCAVE RNG MC M1 H6800 UH640/CH660/H6800
442.8815-02 CONCAVE RNG MC M2 H6800 UH640/CH660/H6800
442.8816-01 حلقه مقعر M M1 H6800 UH640/CH660/H6800
442.8816-02 حلقه مقعر M M2 H6800 UH640/CH660/H6800
442.8817-01 مقعر RNG MF M1 H6800 UH640/CH660/H6800
442.8817-02 مقعر RNG MF M2 H6800 UH640/CH660/H6800
442.8818-01 حلقه مقعر F M1 H6800 UH640/CH660/H6800
442.8818-02 حلقه مقعر F M2 H6800 UH640/CH660/H6800
442.9356-01 مقعر RNG EF M1 H6800 UH640/CH660/H6800
442.9356-02 مقعر RNG EF M2 H6800 UH640/CH660/H6800
452.0832-001 CONCAVE H6000 EEF M1 UH640/CH660/H6800
452.0832-002 CONCAVE EEF M2 H6800 UH640/CH660/H6800
442.8823-01 حلقه پرکننده (M & MC) H6000 UH640/CH660/H6800
442.8863-01 حلقه پرکننده (F, MF) H6000 UH640/CH660/H6800
442.8881-01 WASHER-CONCAVE H6000 UH640/CH660/H6800
442.7252-01 SHIM 1X80X20 1142-32 H4000 UH640/CH660/H6800
442.7252-02 SHIM 3X80X20 1312-00 H4000 UH640/CH660/H6800
442.7252-03 SHIM 5X80X20 1312-00 H4000 UH640/CH660/H6800
442.7252-04 SHIM 10X80X20 1312-00 H6000 UH640/CH660/H6800
442.8908-01 شیلنگ H6000 UH640/CH660/H6800
442.9415-00 بشقاب بپوشید UH640/CH660/H6800
863.0058-00 دیسک فنر 90X46X5 H4000 UH640/CH660/H6800
442.8793-01 حلقه گیره مقعر H6000 UH640/CH660/H6800
972.0532-00 موتور MBT112M 1800RPM 6HP LUBE H6800 UH640/CH660/H6800
843.1267-00 STUD SCREW 12X45 5,8 S&H6000 UH640/CH660/H6800
919.0170-00 BLADDER COMPLETE 20L H3800/H6800 UH640/CH660/H6800
919.0174-00 ACCUMULATOR ASM H6000 FOR BLADDE UH640/CH660/H6800
442.8777-00 شیر چک UH640/CH660/H6800
900.2026-00 دوشاخه مغناطیسی 3/4 S&H6000 UH640/CH660/H6800
442.5904-01 صفحه ثابت H6000 & H8000 UH640/CH660/H6800
442.9781-00 TOP PLATE COMP MTGH&S6000 UH640/CH660/H6800
442.8879-00 ابزار بالابر / ECC SL H6000 UH640/CH660/H6800
442.8880-00 ابزار بالابر / BTM SHELL UH640/CH660/H6800
843.1511-00 STUD BOLT UH640/CH660/H6800